لطفا قبل از واریزی حتما از موجود بودن کالا و نیز قیمت آن اطمینان حاصل فرمائید و نیز بعد از واریزی حتما تماس گرفته و کد رهگیری و اعلام واریزی را اطلاع دهید

 

شماره حساب های فروشگاه جهت واریزی نقدی و مراجعه حضوری به باجه بانک :

بانک ملی

01059310220055

بنام امیر حسن فرامزلی اصل

 

شماره کارت فروشگاه جهت واریزی کارت به کارت و مراجعه به دستگاه های خود پرداز سطح شهر

بانک ملت

6104.3379.7064.7143